Timeprisar og vilkår:

Førstekonsultasjon på inntil ein time er gratis for alle privatpersonar.

Det vert det fakturert etter medgått tid med kr 1.085,- til 1.920,- pr time + mva. (Kr 1.356,- til 2.400 inkl. mva.)

Når det gjeld timeprisen vert det teke omsyn til saka sin vanskegrad, resultatet av arbeidet, klienten sin økonomi mv.

Alle advokatar som  er medlem i Advokatforeningen er ein pålagde å gje klientane skriftleg oppdragsstadfesting ved nye oppdrag. Oppdragsstadfestinga skal gjevast når oppdraget startar, eller snarast mogeleg deretter.

Pålegget om oppdragsstadfesting gjeld ikkje mindre oppdrag.

For nærare informasjon sjå:
www.advokatforeningen.no/radgivning/klientforholdet/oppdragsbekreftelse/