Om oss:

Driv alminneleg advokatpraksis med vekt på:

  • Strafferett – forsvararoppdrag
  • Bistandsadvokat til fornærma i straffesaker
  • Husleigerett
  • Pengekrav
  • Kjøpsrett (f. eks. tvist ved kjøp og sal av bruktbil)
  • Tvistar ved kjøp og sal av fast eigedom
  • Barnevernssaker
  • Barne – og familierett (barnefordeling, samvær – tvist ved samlivsbrot og skilsmisser)
  • Tvunge psykisk helsevern  (bistand ved tvangsinnleggelse)
  • Jordskiftesaker
  • Inkasso:
    Vi utfører alle inkassooppdrag på «no cure no pay»-vilkår, dvs. at vi ikkje tek betaling for utført arbeid med saka utan at vi har fått inn kreditor sitt uteståande krav.

Namn/føretak: ADVOKATFIRMAET HAUGE
Organisasjonsnummer: 
985 574 766

Telefon: 958-37566

e-post: ivar.hauge@advokathauge.no

Post- og besøksadresse:
Vievegen 169,
6812 FØRDE